Kovács-Ungvári Rebeka
Transindex - Szekelyseg repertorium

 

1933: 99 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-99

Udvarhelyi viselet. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 1., VEGYES ROVAT, címlap

Csipetke. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 1. , KÖZÉLETI CIKK, felhívás egy ezermesteri kiállításra

Olvasóinkhoz. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 2–3., KÖZÉLETI CIKK, az olvasók elégedettségéről és panaszairól

BARABÁS Endre: Szent Margit száz székely vitéze. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 3. , ISMERETTERJESZTŐ CIKK, az Ethling Eduardot Angliába elkísérő száz székely vitéz története

FELEI FAZEKAS Bertalan: Idegen forgalmunk tiroli tükörben 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 4–6., KÖZÉLETI CIKK, Székelyföld adottságainak kiemelése Tirollal összehasonlítva; felhívás ezeknek az adottságoknak az ismertetésére, népszerűsítésére

Góbéságok. A firtosi kőkopó 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 7. , HUMORESZK, humoros történet a kopók betiltása utáni vadászatról

Közművelődési mozgalmak. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 8–9. , KÖZÉLETI CIKK, hiány az előadásokban, felhívás az alkalmas művek beküldésére (Nincs műsoranyagunk estélyeink rendezéséhez.); hírfolyam: a bemutatott darabokról és előadásokról

SZŐKE Mihály: Gazdálkodás. Tejellenőrző Egyesületek. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 10–11., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, a tehenek tejmennyiségének különbségéről

Gazdasági szervezettségben van az erő. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 11–12. , KÖZÉLETI CIKK, a brassói Magyar Általános Gazdasági Szövetkezet előnyeiről; felhívás a szövetkezetbe való belépésre

Idegenforgalom – Testedzés. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 12., KÖZÉLETI CIKK, Fürdő, kórház, turista-szálló alapitási mozgalom Erdővidéken (a borvízforrások kihasználása, a turizmus fellendítésének a terve); Orbis idegenforgalmi iroda Kolozsváron (a székelyföldi turizmus fellendítésének a terve)

A Székelyföld kutatása. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 13–14. , VEGYES ROVAT, pályázat a székelyház alaprajzára; Hol terem a vad nárcisz.; Erdély viperáiról; a hó felszínét színező anyagok megfigyelése; az orgona népies nevei (boroszlán, borostyán); a székelyföldi kászukról néprajzi tanulmány ismertetése; a tekerőpataki csontbarlang ismertetéséről; a hargitai opálbarlangról; Barabás Miklós munkáiról; Vida hadnagy tréfáiról; néprajzi jegyzetek a gyimesi csángókról

Lapszemle. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 14., VEGYES ROVAT, székelyföldi lapok és közérdeklődésre számot tartó cikkek ismertetése (sepsiszentgyörgyi Székely Nép 3–7. sz.; kézdivásárhelyi Székely Ujság; kézdivásárhelyi Székelyföld; Gyergyó 41. sz.; tordai Aranyosvidék 53. sz.)

Lármafa. 1933. január–február, III., 1–2. szám, p. 15–16., VEGYES ROVAT, hírfolyam: a székelységgel kapcsolatos hírek (a Székelység pártfogói; Tauber Mária művésznő szereplése; Marosi Timár János festőművész hazatérése; kézdijárási kutak befagyása; székely vendéglő Budapesten; előadás Tordatúrról; a Dávid Ferenc ifjúsági egylet előadása; Székely tudósok, írók és művészek társasága; Tamási Áron Baumgarten díjazott; Orbán Balázs síremléke; Vályi Gábor szobrász; költözések, nyugalomba vonulások; angol írónő Csíkban); Elhunytak; Uj gazdakörök Háromszéken

Orbán Balázs síremléke a Szejke-fürdőn. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 17., VEGYES ROVAT, címlap

Csipetke. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 17., KÖZÉLETI CIKK, figyelemfelhívás az idegenforgalom fontosságára

KERTÉSZ Albert: Orbán Balázs. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 18., VERS,

B. : A székely rovásirás ujabban felfedezett emlékei. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 19–21., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, a bögözi református templom és a székelyderzsi unitárius templom rovásírásának megfejtése; a rovásírás eredetéről

BOTÁR Béla: Céltalanul. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 21., VERS,

LADÓ Lajos: Borzalmaj éjszakája a Hargitában. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 22–23., PRÓZA, egy éjszaka a Hargitán ismeretlen embereknél

BALÁZS Alajos: Néző pontok. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 23., VICC, Dani bá' és az állatorvos

BIRÓ Lajos dr.: Sportélet. Turisztika. Székelyek a sportban. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 24–26., VEGYES ROVAT, székely sportsikerek felsorolása: futball, birkózás, atlétika, szertorna, vívás, úszás, tenisz, téli sportok; Ugrósánc-avató ünnepély; Korondfürdő feltámadása; A gyergyói halásztársaság

Ártatlanul leütöttek egy bevonuló katonát. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 27., KÖZÉLETI CIKK, az ifjúság körében dívó erőszakról

A háromszéki higany előfordulásról. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 28., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, a lemhényi higany előfordulás cáfolata

BALÁZS Alajos: Hát mit mondjak? 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 28., VICC,

A Székelyföld kutatása. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 29., VEGYES ROVAT, Ki tud "visszafolyó" patakokról?; A vascsillám új előfordulási helye a Hargitában; helyi érdekeltségű tudományos munkák említése (növényföldrajzi kirándulás; magyarországi vasbaktériumok; martonosi Miklós Márton 1554-es oklevele); denevérfogás; madárvonulási megfigyelések

Irodalom. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 30., VEGYES ROVAT, erdélyi szerzők munkáinak ajánlója; a budapesti A Székelység folyóirat ajánlója

Lármafa. 1933. március–április, III., 3–4. szám, p. 31–32., VEGYES ROVAT, hírfolyam (a székelységgel kapcsolatos hírek (a Székelyudvarhelyi kalauz kiadásának támogatása; új munkatársak; a Székelység estélye; a Magyar Nemzet Politikai Társaság ünnepi ülése; előadások a Nemzeti Színházban, a pesti rádióban, a budapesti operában; Orbán Balázs emlékünnepély; a székely daloskerület zenetára; gyümölcstermelési tanfolyamok); Pártfogóink.; Adatok beküldéséért hálás köszönet. )

A csikszentimrei "büdös" gödör. 1933. május, III., 5. szám, p. 33., VEGYES ROVAT, címlap

Csipetke. 1933. május, III., 5. szám, p. 33., KÖZÉLETI CIKK, az erőszakosság ellen

ILYÉS Tibor: A székelyföldi késő tavaszi fagyokról. 1933. május, III., 5. szám, p. 34–35., ISMERETTERJESZTŐ CIKK, a májusi fagy bekövetkeztének valószínűsége


A kisebbségi magyar közösségek projekt, OTKA 109173 bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék